นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
เมษายน 2563  
29 เมษายน 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ กิจกรรม
กรกฎาคม 2562  
13 กรกฎาคม 2562 MAI FORUM 2019
เมษายน 2562  
29 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ กิจกรรม
กรกฎาคม 2561  
1 กรกฎาคม 2561 MAI FORUM 2018
มิถุนายน 2561  
15 มิถุนายน 2561 Opportunity Day : Q1/2561
เมษายน 2561  
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ กิจกรรม
เมษายน 2558  
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558