รายงานประจำปี
 ด้านการศึกษา ดาวน์โหลด
 ปี 2557  
AGE จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานถ่านหิน ณ วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 18 สค. 57  589 KB
AGE ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนวัดปรีดาราม และ วัดลาย อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 15 พ.ค. 57  404 KB
AGE สาขานครหลวงร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 รร.วัดปรีดาราม รร.วัดลาย - 10 มค. 57  448 KB
AGE ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ชุมชนบางพระครู จ.พระนครศรีอยุธยา - 11 มค. 57  441 KB
AGE ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 11 มค. 57  564 KB
AGE ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - 11 มค 57  405 KB
AGE ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร - 10 มค 57  620 KB
AGE สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.สมุทรสาคร - 9 มค 57  353 KB
AGE สนับสนุนของขวัญวันเด็กประจำปี 2557 อบต.หนองชุมพล จ.เพชรบุรี - 9 มค 57  865 KB
 ปี 2556  
AGE ร่วมสนับสนุนการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2556 ณ วัดปรีดาราม อ.นครหลวง - 26 พย. 56  646 KB
AGE ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดลาย อ.นครหลวง - 29 กย. 56  557 KB
AGE ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยโรงเรียนวัดสำมะกัน อ.นครหลวง - 16 กย. 56  326 KB
AGE และกลุ่มรักษ์ชุมชน มอบทุนการศึกษาร.ร.วัดเสด็จ วัดราษฎร์บำเพ็ญ และวัดโพธิ์ทอง - 29 สค. 56  2,219 KB
AGE ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดบางปิ้ง - 12 มค. 56  453 KB
AGE ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญวันเด็กปี 2556 - 10 มค. 56  702 KB
 ปี 2555  
AGE ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนการกุศล 6 เม.ย. 55  967 KB
AGE ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ครั้งที่2 - 6 มีค. 55  513 KB
AGE เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  715 KB
 ปี 2553  
AGE ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียนวัดศรีเมือง  251 KB
 ด้านการกีฬา ดาวน์โหลด
 ปี 2557  
AGE สนับสนุนชุดกีฬาแก่กลุ่มเยาวชน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 25 สค. 57  1,303 KB
AGE จัดโครงการลานกีฬาสุขใจ สุขภาพแข็งแรง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 24 มิย. 57  438 KB
AGE ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลต.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 21 กพ. 57  490 KB
AGE ร่วมสนับสนุนชุดกีฬา บางระกำคัพ ครั้งที่ 7 - 5 มค 57  240 KB
 ปี 2556  
AGE ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอนครหลวง ประจำปี 2556 - 21 พย. 56  480 KB
AGE ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลวัดจันทร์คัพ - 3 กค. 56  377 KB
 ปี 2553  
AGE ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 (นครหลวง)  196 KB
 ด้านศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 ปี 2558  
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ในงานการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 5 มค. 58  580 KB
 ปี 2557  
AGE ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 8 สค. 57  419 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณกัลยา โพธิ์จันทร์ ณ วัดปรีดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา - 30 กค. 57  346 KB
AGE ร่วมงานทำบุญครบรอบ 8 ปี และมอบซุ้มพระ ณ วัดลาย - 21 กค. 57  861 KB
AGE ร่วมงานเบิกพระเนตรหลวงพ่อขาวองค์จำลอง ณ วัดจันทร์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 20 กค. 57  231 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 17 กค. 57  671 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดใหม่ชุมพล อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 5 กค. 57  436 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจคุณสังเวียน ภู่พิมพ์ วัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 19 มิย. 57  479 KB
AGE ถวายน้ำปานะ ณ วัดบางระกำ อ.นครหลวง จ.พระศรีอยุธยา - 5 มิย. 57  277 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณฉลวย หมั่นมาก ณ วัดลาย ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 28 พค. 57  325 KB
AGE ร่วมประเพณีกวนข้าวมธุปายาส อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 12 พ.ค. 57  711 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดคลองน้ำชา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 7 พ.ค. 57  625 KB
AGE ร่วมโครงการล้อมรักร้อยใจ ผู้สูงวัยสุขสันต์ ต.บางพระครู จ.พระนครศรีอยุธยา - 21 เม.ย. 57  1,153 KB
AGE ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดปรีดาราม วัดวัง วัดจันทร์ - 13,14 เม.ย.57  427 KB
AGE ร่วมรดน้ำดำหัว นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10 เมย. 57  385 KB
AGE ร่วมอนุโมทนาบุญในงานอุปสมบทคุณจอมพล รักษาสัตย์ ณ วัดสระเกษ จ.พระนครศรีอยุธยา - 29 มีค. 57  450 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจคุณอุดม เปรมสุข ณ วัดจันทร์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 20 มีค. 57  461 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณหล่อ แก้วเที่ยง ณ วัดจันทร์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 16 มีค. 57  362 KB
AGE ถวายน้ำปานะในงานประชุมสังฆาธิการ ณ วัดบ้านดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 5 มีค. 57  316 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณห้อย สุจันทรา ณ วัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 2 มีค. 57  461 KB
AGE ถวายน้ำปานะ ณ วัดจันทร์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 13 กพ. 57  399 KB
AGE ถวายน้ำปานะ ณ วัดเทพพระจันทร์ลอย จ.พระนครศรีอยุธยา - 5 กพ. 57  740 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดปรีดาราม จ.พระนครศรีอยุธยา - 3 มค 57  554 KB
 ปี 2556  
AGE ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ - 17 พย. 56  1,083 KB
AGE ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.แม่ลา - 5 ธค. 56  864 KB
AGE ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.นาดี - 5 ธค. 56  664 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะงานประชุมพระสังฆาธิการ วัดกุฏีกรุ - 1 ธค. 56  392 KB
AGE และกลุ่มรักษ์ชุมชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดราษฎร์บำเพ็ญ จ.พระนครศรีอยุธยา - 16 พย. 56  668 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดตะโหนด - 5 พย. 56  437 KB
AGE ร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดราชบรรทม จ.พระนครศรีอยุธยา - 3 พย. 56  888 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะในงานวันกตัญญูกตเวทิตาคุณ ปีที่2 ณ วัดจันทร์ - 17,18 ตค. 56  581 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะในการสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดปรีดาราม - 15 ตค. 56  376 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะในงานการประชุมพระนวกะในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนครหลวง - 5 ตค. 56  285 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะในการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดพระนคร อ.นครหลวง - 5 กย. 56  679 KB
AGE ร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชนทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปรีดาราม - 29 สค. 56  460 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ในงานประชุมอบรมพระนวกะ ณ วัดปรีดาราม - 22 สค. 56  390 KB
AGE ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทองทรงธรรม - 21 สค. 56  678 KB
AGE ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร - 9 สค. 56  1,482 KB
AGE ร่วมงานวันแม่แห่งชาติโรงเรียนวัดปรีดาราม - 9 สค. 56  672 KB
AGE ร่วมชมรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุข ต.แม่ลา - 9 สค. 56  779 KB
AGE และกลุ่มรักษ์ชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดลาย - 9 สค. 56  881 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะในงานประชุมพระนวกะ ณ วัดปรีดาราม - 8 สค. 56  462 KB
AGE ร่วมการประชุมอบรมพระนวกะ ณ วัดปรีดาราม - 25 กค. 56  1,084 KB
AGE ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า แห่เทียนพรรษา - 15,16 กค. 56  5,201 KB
AGE ร่วมไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพ - 11 กค. 56  1,052 KB
AGE ร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตะโหนด - 13 กค. 56  1,496 KB
AGE และกลุ่มรักษ์ชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบันได - 5 กค. 56  2,025 KB
AGE ร่วมไว้อาลัยงานฌาปนกิจศพคุณเติม จันทรากาศ ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงสาขานครหลวง - 2 กค.56  668 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำต.บางพระครู - 27 มิย. 56  507 KB
AGE ร่วมไว้อาลัยงานฌาปนกิจศพนางฮก คำสาย ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงสาขาเขาย้อย - 20 มิย. 56  296 KB
AGE และกลุ่มรักษ์ชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางระกำ - 26 พค. 56  520 KB
AGE ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส 4 วัด - 23 พค. 56  851 KB
AGE ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทร์ จ.อยุธยา - 22 มีค. 56  1,473 KB
AGE ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพธิ์ทอง - 16 มีค. 56  941 KB
 ปี 2555  
AGE ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปรีดาราม(2)  3,749 KB
AGE ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปรีดาราม(1)  2,127 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต บางพระครู - 26 เมย. 55  1,660 KB
AGE ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ นครหลวง  1,272 KB
AGE ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (อบต.หนองชุมพลเหนือ)  2,075 KB
AGE ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (อบต.หนองชุมพล)  1,098 KB
 ปี 2554  
AGE ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (นาดี)  942 KB
AGE ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (ท่าทราย)  741 KB
AGE หล่อพระประธาน นาดี สมุทรสาคร  756 KB
AGE ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี (ท่าทราย)  507 KB
 ปี 2553  
AGE ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ (นครหลวง)  219 KB
AGE ร่วมงานชมรมผู้สูงอายุ  141 KB
AGE ทอดผ้าป่าสามัคคี (วัดศรีเมือง)  218 KB
AGE ร่วมงานประจำปี วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร  263 KB
AGE มอบเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนา (วัดเทพนรรัตน์)  205 KB
 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
 ปี 2557  
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - อบต.หนองชุมพลเหนือ - 16 กค. 57  513 KB
AGE ร่วมงานกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 19 มิ.ย. 57  331 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 10 มิ.ย. 57  540 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 26 พค. 57  363 KB
AGE ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 15 พ.ค. 57  533 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สุงอายุ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 8 พ.ค. 57  364 KB
AGE ร่วมโครงการล้อมรักร้อยใจสูงวัยสุขสันต์ - 17 เมย. 57  1,025 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 9 เมย. 57  533 KB
AGE ร่วมลงนาม MOU_CSR DIW AWARD 2557 - 26 มีค. 57  486 KB
AGE สนับสนุนงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา - 24 มีค. 57  327 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 18 มีค. 57  1,176 KB
AGE กรมควบคุมมลพิษฯ เข้าตรวจท่าเทียบเรือสาขานครหลวง - 26 กพ. 57  462 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 10 มีค. 57  330 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำต.บางพระครู จ.พระนครศรีอยุธยา - 26 กพ. 57  394 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณดาวลอย ขำจิตร์ ณ วัดลาย อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 18 กพ. 57  822 KB
AGE ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุอบต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 13 กพ. 57  612 KB
AGE ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุประจำต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา - 10 กพ. 57  340 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 26 มค. 57  495 KB
AGE สนับสนุนจักรยานในงานกาชาดเพชรบุรี ประจำปี 2557 - 24 มค. 57  964 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณผัน อินทรประดิษฐ์ ณ วัดลาย จ.พระนครศรีอยุธยา - 23 มค. 57  341 KB
AGE สาขานครหลวง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557  1,234 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณทองแสง มาลาเล็ก ณ วัดสระเกษ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 18 มค. 57  606 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณจำปี ชูแก้ว ณ วัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 15 มค. 57  607 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณหวล คงสมบัติ ณ วัดจันทร์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 12 มค. 57  616 KB
AGE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 10 ธค. 57  295 KB
AGE ร่วมต้อนรับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขานาดี จ.สมุทรสาคร - 6 มค 57  477 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณบุญเกื้อ เริงจักร์ ณ วัดสระเกษ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 6 มค 57  291 KB
 ปี 2556  
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณอนุสรณ์ สุขทรัพย์ อ.นครหลวง - 29 ธค 56  382 KB
AGE มอบของชำร่วยสวัสดีปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู - 26 ธค 56  609 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ ต.เขาย้อย - 18 ธค. 56  546 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา - 11 ธค 56  581 KB
AGE ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู - 26 พย. 56  482 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณระบำ สุขสังขาร 20-23 พย. 56  590 KB
AGE ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ - 17 พย. 56  1,083 KB
AGE ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 13 พย. 56  667 KB
AGE ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา - 11 พย. 56  665 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณหวั่น พุ่มเรียง 27-31 ตค. 56  367 KB
AGE ร่วมปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 8 ตค. 56  525 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณจง สุขสังขาร - 28 ตค. 56  462 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณรันทม ธรรมโหรา - 27 ตค. 56  325 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำต.บางพระครู จ.พระนครศรีอยุธยา - 26 ตค. 56  307 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาย้อย - 16 ตค 56  513 KB
AGE ร่วมงานเกษียณอายุราชการตำรวจ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 27 กย. 56  1,162 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำต.บางพระครู - 26 กย. 56  407 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณบุญนาค ฮวบเจริญ - 26 กย. 56  438 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณเสนี่ย ทองประเทศชาวบ้านหมู่ 1 ต.แม่ลา - 17-21 กย. 56  436 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 18 กย. 56  454 KB
AGE ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา - 10 กย. 56  1,049 KB
AGE ร่วมไว้อาลัยงานฌาปนกิจศพชาวบ้านหมู่ที่ 3 ณ วัดลาย 7-9 กย. 56  298 KB
AGE ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.พระนครศรีอยุธยา - 7 กย. 56  410 KB
AGE ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้าเข้ากิจกรรมสภากาแฟ - 5 กย. 56  428 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำต.บางพระครู อ.นครหลวง - 26 สค. 56  998 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุต.บางพระครู - 31 กค. 56  1,554 KB
AGE ร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเรือแข่ง - 22 กค. 56  532 KB
AGE ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ (ครม.สัญจร) - 18 กค. 56  4,089 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอบต.หนองชุมพลเหนือ จ.เพชรบุรี - 17 กค. 56  1,194 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุต.แม่ลา - 10 กค. 56  2,255 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) - 23 มิย 56  594 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา - 10 มิย. 56  630 KB
AGE ร่วมศึกษาดูงานที่จ.สุพรรณบุรี - 3 มิย. 56  501 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดสำมะกัน - 5 มิย. 56  240 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู - 27 พค. 56  637 KB
AGE ร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 14 พค. 56  127 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา - 10 พค. 56  763 KB
AGE ร่วมงานเปิดสถาบันการเงินชุมชนอู่ตะเภา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - 9 พค.56  218 KB
AGE ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง - 5 พค. 56  184 KB
AGE ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณชาญ ทองสาริ ชาวบ้านต.บางพระครู - 8 พค. 56  423 KB
AGE ร่วมถวายน้ำปานะ ณ วัดมาบพระจันทร์ - 5 พค. 56  390 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู - 26 เม.ย.56  641 KB
AGE เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาดี - 26 เม.ย. 56  713 KB
AGE ร่วมกับอบต.แม่ลาร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดลาย,วัดบันได,วัดสระเกษ - 13,14 เม.ย. 56  1,288 KB
AGE มอบร่มสวัสดีปีใหม่ไทย รับวันสงกรานต์ปี 2556 - 10,11,12 เม.ย. 56  2,079 KB
AGE กับกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ต.แม่ลา - 11 เม.ย. 56  684 KB
AGE ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดมเหยงค์ - 5 เม.ย. 56  880 KB
AGE สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู - 27 มีค. 56  334 KB
AGE ร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันปิดภาคเรียน ณ ร.ร.ปรีดาราม จ.อยุธยา - 22 มีค.56  929 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ จ.เพชรบุรี - 13 มีค. 56  733 KB
AGE ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ จ.เพชรบุรี - 14 กพ. 56  843 KB
AGE มอบร่มสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้กับชาวบ้าน บริเวณต.นาดี จ.สมุทรสาคร  703 KB
AGE สร้างท่าเรือ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  2,861 KB
 ปี 2555  
AGE ถวายน้ำปานะ ณ วัดละมุด - 16 พค.55  573 KB
AGE กับโครงการชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย เทิดไท้องค์ราชันย์ - 4 ธค.55  563 KB
AGE มอบเงินโรงเรียนวัดบางปิ้ง  1,049 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลา 9-11-55 (1)  2,495 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู 26-12-55(1)  3,074 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู 26-10-55(1)  1,135 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู 26-9-55(2)  2,697 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู 26-9-55(1)  1,592 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู 26-8-55(1)  962 KB
AGE ถวายน้ำปานะ วัดราษฎร์บำเพ็ญ 2  3,975 KB
AGE ถวายน้ำปานะ 24-27 ตค. 55  2,340 KB
AGE ถวายน้ำปานะ 9 พย. 55  3,574 KB
AGE ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ต.บางพระครู 20-7-55  1,765 KB
AGE เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  149 KB
AGE ร่วมงานประเพณีวิ่งวัวลานปี 2555 (หนองชุมพล)  556 KB
AGE มอบของขวัญในงานกาชาด (อบต.หนองเหนือ)  753 KB
AGE สนับสนุนเงิน 60,000 บาท ซ่อมแซมถนน  868 KB
AGE มอบพัดลม 10 ตัว (รร.อนุบาลแก้วปัญญา)  591 KB
AGE ร่วมกิจกรรมงานวันตำรวจเขาย้อย  125 KB
AGE ถวายน้ำปานะ วัดราษฎร์บำเพ็ญ 1  3,809 KB
AGE ร่วมกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลนาดี 2  126 KB
AGE ร่วมกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1  162 KB
AGE ร่วมกิจกรรมวันแม่ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร  154 KB
AGE ร่วมกิจกรรมรดน้ำเกาะกลางถนน (นาดี)  557 KB
AGE สนับสนุนเครื่องมือหนัก ในการฟื้นฟูพื้นที่ โครงการฟาร์มตัวอย่าง (นครหลวง)  616 KB
AGE ร่วมสนับสนุนโครงการเทศบาลพบประชาชน 2  3,802 KB
AGE ร่วมสนับสนุนโครงการเทศบาลพบประชาชน  3,536 KB
AGE ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 14 กย. 55  1,081 KB
AGE เลี้ยงขนมเด็กบ้านราชวิถี 7 มีค. 55  658 KB
 ปี 2554  
AGE ร่วมกันปลูกต้นไม้ นครหลวง  825 KB
AGE ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (อุตสาหกรรมจ.เพชรบุรี)  1,153 KB
AGE ร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล สภาอุตสาหกรรมจ.เพชรบุรี 10,000 บาท  451 KB
AGE ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน (เขาย้อย)  776 KB
 ปี 2553  
AGE ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ขนส่งสมุทรสาคร)  181 KB
AGE ร่วมกิจกรรมงานผู้สูงอายุ (หนองชุมพลเหนือ)  124 KB
AGE มอบเงิน 10000 ปรับปรุงสถานีอนามัยคลองสะแก อยุธยา  179 KB
AGE ร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ทางการแพทย์  215 KB
AGE มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบอุทกภัย  156 KB
AGE ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 80,000 บาทซ่อมแซมถนน  157 KB
AGE มอบคอมพิวเตอร์ (สภ.เขาย้อย) 4 กพ. 53  199 KB
 ข่าวสาร CSR ดาวน์โหลด 
 เอเชีย กรีนและเอจีอี เทอร์มินอล เข้ารับรางวัล CSR-DIW AWARD 2014  839 KB
 เอเชีย กรีน ใส่ใจชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรับผิดชอบสังคม  1,032 KB
 เอจีอี เทอร์มินอล กับโครงการ CSR - DIW for Beginner Award ประจำปี 2556  1,952 KB
 เอเชีย กรีน กับโครงการ CSR - DIW in Supply Chain ประจำปี 2555  3,790 KB
 เอเชีย กรีน กับโครงการ CSR - DIW for Beginner Award ประจำปี 2555  3,530 KB
 เอเชีย กรีน เนรมิตคลังสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน  1,046 KB
 เอเชีย กรีน ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา - 14 ตค 56  1,357 KB
 เอจีอี เทอร์มินอล เข้ารับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2013  1,082 KB
 เอเชีย กรีน ร่วมแถลงข่าวในงานรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน  631 KB
 เอเชียกรีน มุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน คือหัวใจหลัก แห่งความยั่งยืนในระยะยาว  1,703 KB
 เอเชียกรีน เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  420 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 2  1,086 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 1  507 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 7  986 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 6  993 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5  841 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 3  1,062 KB
 เอเชียกรีน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4  873 KB
 เอเชียกรีน กับกิจกรรมช่วยเหลือหลังน้ำลด  817 KB
 เอเชียกรีน กับภาพรวมกิจกรรม CSR  644 KB
 เอเชียกรีน รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนสร้างโรงเรียนอนุบาล  746 KB
 เอเชียกรีน มอบเครื่องปรับอากาศรพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ แม่ลา  237 KB